Invigning - Öppet Hus 9 juni
Jun 09, 2019, 3:00 PM
Dragon Gate Träningstempel (röda muren)
Äntligen öppnar Träningstemplet för att ta emot gäster. Den 9/6 är det invigning och öppet hus för instruktörer och utövare av hälsokonster, kampkonster och kampsporter med framförallt asiatisk koppling.
Kan du komma?